Main page .... https://museumbreskens.nl

UNIEKE VOGEL COLLECTIE VOOR NEDERLAND

Sinds oktober 2006 is in een nieuw gedeelte van het Visserijmuseum van Breskens een fantastische collectie dieren uit de nalatenschap van Bressiaander Tijs Verschoor (11-12-1930 - 22-11-2005†) te bezichtigen. Tijs heeft haast veertig jaar vooral aan de Zeeuwse kust gestrande vogels gezocht en laten prepareren. Het resultaat hiervan zal iedere bezoeker van het museum verbazen. Liefst 850 inheemse en tropische vogels naast tientallen zoogdieren, ontelbare schelpen en bijzondere koralen staan in grote vitrines in een speciale ruimte opgesteld.   WV


Algemene informatie:

Bijzonderheden over de 850 vogels en dieren in de "Tijs Verschoor zaal" van het Visserijmuseum in Breskens

Bij de meeste vogels is niet te zien of het een mannetje of vrouwtje is. En in de natuur zijn alle mannetjes mooier. Enkel door de vogels te seksen tijdens het villen kan de preparateur zien wat het is.

Bij de eenden is weer wel te zien wat een mannetje of vrouwtje is. En bij sommige vogels kan je het weer zien aan de grote van het lichaam of de snavel.

Bij de meeste roofvogels is niet één verenkleed gelijk, een Buizerd kan van wit tot zwart zijn en het is dus geen zomer of winterkleed, jong of mannetje of vrouwtje.

Bij de meeuwen en strandlopers is dat wel het geval. Deze hebben een zomer en winterkleed.

De botten van een vogel zijn hol en licht. De grove snavel is van een zaadeter om de zaden te kraken en de dunnere snavels zijn voor de insecteneters.

Vogels waren er 100 miljoen jaar geleden en de mensen nog maar 4 miljoen.

80 % van de vogels sterven in het eerste levensjaar door: verkeer, glasslachtoffers, hoogspanningskabels of prikkeldraad.

Het ringen van vogels wordt voor de wetenschap gedaan. Zij kunnen dan kijken waar de vogels naar toe vliegen. Bij nestkastcontrole’s worden de jongen (soms ook de ouders) geringd. De vogels vliegen uit en wanneer een vogel dood wordt gevonden of teruggevangen, geeft men alle gegevens door aan het vogeltrekstation in Heteren. Ook hier worden de gegevens van de buitenlandse ringen bijgehouden. Al deze gegevens worden verzameld en de melder krijgt automatisch bericht waar de vogel is geringd, welke datum, door wie, de plaats en eventueel het geslacht.

Tegenwoordig wordt er zelfs gebruik gemaakt van zenders.

Soms zijn er vogels bij die buiten hun metalen ring van het vogeltrekstation ook nog gekleurde kunststof/plastic ringetjes dragen of ringetjes met een cijfer of letter. Deze kunnen aan de poten maar ook aan de hals zitten. Het voordeel bij kleur ringen is dat men de vogel maar één keer hoeft te vangen. Op een afstand kan men de cijfers of letters (die drie keer op het ringetje staan) aflezen. Bijvoorbeeld bij het bouwen van de Oosterscheldekering heeft men een groot aantal steltlopers geringd. Elk strandje in de Oosterschelde heeft zijn eigen code van letters en cijfers gekregen. Daarna heeft men de Oosterschelde helemaal onder water laten lopen en zo kon men zien waar en wanneer de vogels hun voedsel gingen halen. Ook doen ze dit soort onderzoeken wel eens bij zangvogels of ze wel plaatstrouw zijn en of ze wel bij hetzelfde mannetje of vrouwtje blijven.

Het leuke van dit soort meldingen aan het Vogeltrekstation is, dat je persoonlijk bericht krijgt van je melding. Je moet wel doorgeven waar de vogel is gezien of gevonden, hoe lang hij dood is, of is hij gewond naar een asiel gebracht, wat de doodsoorzaak is, eventueel welke gekleurde ringen hij droeg met welke cijfers en letter, enz. zoveel mogelijk gegevens dus. Bij de vuurtoren van Breskens is ook een observatiepost voor tekvogels.

Back to Top
De Zeekoet (Uria aalge) is een vogel uit de familie van alken (Alcidae). Ze worden 38 - 46 cm. groot met een spanwijdte van 61 - 73 cm. Het is de meest talrijke alk van de Britse eilanden en broedt in grote kolonies op smalle kale richels van steile kliffen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Alken (Alcidae) is een wintergast. zijn een vogelfamilie van de open zee. De familie telt 23 soorten. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Papegaaiduiker (Fratercula arctica) kan soms 10 spierinkjes in snavel hebben door de achterwaartse ribbels op de tong. Moet eigenlijk op het strand sterven, anders is de kans dat hij aanspoelt vrij klein omdat hij zinkt. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Zwarte zeekoet (Cepphus grylle) is een zeldzame dwaalgast. is een vogel uit de familie van alken (Alcidae). Klik op foto voor meer info
Back to Top
De zwartkop (Sylvia atricapilla) is een zangvogel uit de familie van zangers (Sylviidae), heeft inderdaad een zwarte kop, maar dan wel het mannetje. Het vrouwtje heeft een bruine kop. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus), vaak waardvogel van de koekoek, moet heel vaak af- en aanvliegen met voedsel om het rode bekje van de koekoek te vullen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Fitis (Phylloscopus trochilus) legt 8000 km. af om de winter te ontwijken, met heel veel gevaren onderweg. Trekvogels kunnen onderweg sterven door olie op zee. Dit is namelijk een rustige plek in het woelige water waar de vogels in duiken. Of gasvlammen op olieplatforms, vuurtorens met hun felle licht, chemische bestrijdingsmiddelen die hier verboden zijn en hoogspanningskabels of jagers. De fitis en tjiftjaf zijn tweelingsoorten, dat wil zeggen, dat ze uiterlijk zeer op elkaar lijken. Ze zijn wel te onderscheiden door de zang. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapilla) is het kleinste vogeltje dat hier voorkomt. Het duumpje (Winterkoning) is een ½ cm groter. Het Vuurgoudhaantje overwinterd soms aan de Middellandse zee. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Putter of Distelvink (Carduelis carduelis) werd vroeger veel in een kooitje naast de voordeur gehangen, deze vogel kon men inderdaad aanleren om met een klein emmertje aan een touwtje water op te halen. Vandaar de naam Putter. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Sijs (Carduelis spinus) Amsterdammers kennen maar 2 soorten vogels Sèsjes (in de lucht) en Drèfsèsjes (in het water). In Nederland is de sijs vooral een wintergast, maar tegenwoordig broedt hij ook in Nederland. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Koolmezen (Parus major)kennen wel 50 verschillende liedjes. Verder zijn ze net als de Pimpelmezen dol op pinda’s, zeker in de winter is het lekker aanvullend voedsel. Maar pas op, het is leuk om de vogels te zien stoeien met de pinda’s maar haal ze voor de zomer weg. Doe je dit niet dan heb je de kans dat de ouders de pinda’s gaan voeren aan hun jongen. Deze kunnen de pinda’s niet verteren en sterven. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Frater (Carduelis flavirostris) is een vogel uit Engeland, die een enkele keer te gast is in ons land. Vrij algemene broedvogel in het noordwesten van het gebied. ’s Winters plaatselijk algemeen in het noordwesten, zeldzamer naar het zuiden toe. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Roodborst (Erithacus rubecula) is altijd alleen, en de vogels die hier in de winter zijn komen uit Scandinavië. De Engelse benaming is Robin. De roodborst komt voor in grote delen van Europa tot bij de Poolcirkel en in West-Azië. 's Zomers broedt de roodborst in gaten en spleten in muren, aan slootkanten, in heggen, in klimop, in bossen, in parken en in tuinen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Sneeuwgorzen (Plectrophenax nivalis)en IJsgorzen (Calcarius lapponicus) Tijdens de wintermaanden kan de Sneeuwgors langs de Nederlandse en Belgische kust gezien worden. De vaste overwinteringsgebieden zijn echter de steppen van Oost-Europa en Noord-Amerika. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Heggenmussen (Prunella modularis) worden ook wel koolpiepers genoemd, omdat ze de bladluizen van de kool zoeken. Ze worden 15 centimeter groot, ongeveer even groot als de huismus, maar onderscheiden zich door grijs op de kop. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Huismussen (Passer domesticus)ziet men steeds minder. Dit komt omdat alle dakgoten geïsoleerd worden zodat de mussen niet meer achter de dakpannen kunnen komen. Men kan nog wel eens stofbadende mussen zien. Dit doen ze om de parasieten te verwijderen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kruisbek (Loxia curvirostra) heeft een speciale snavel voor de dennen- en sparrenkegels en is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen (Fringillidae). Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Gele kwikstaart (Motacilla flava) kan vogelaars tot wanhoop drijven, er is namelijk geen één vogel hetzelfde. is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae). Klik op foto voor meer info
Back to Top
Veldleeuwerik Alauda arvensis) wordt ook een zeldzaam soort. Dit komt door de landbouw en in Frankrijk worden er meer afgeschoten dan dat er in Nederland broeden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Kuifleeuwerik (Galerida cristata) zoekt zijn voedsel het liefst in paardenmest.De naam danken ze aan de grote kuif. Kuifleeuweriken komen voor in vrijwel heel Europa, het gehele jaar door Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Wilde zwaan (Cygnus cygnus of Cygnus musicus), en Kleine zwaan (Cygnus bewickii) zijn wintergasten. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Knobbelzwaan (Cygnus olor)is één van de grootste vliegende vogels ter wereld, heeft veel moeite met opstijgen en weegt bijna 10 kilo. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Ooievaar (Ciconia ciconia) kennen wij allemaal, hij heeft ons namelijk gebracht. Het verenkleed is voornamelijk wit met op de vleugels nog wat zwart. Volwassen exemplaren hebben lange rode poten, een lange puntige snavel Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kraanvogel (Grus grus) is is een doortrekker in Nederland. En is een vogel die in nat grasland en hoogveenmoerassen te vinden is. Deze soort wordt ook wel aangeduid met de naam "Europese kraanvogel". Klik op foto voor meer info
Back to Top
De grauwe gans (Anser anser) is in Nederland meest voorkomende vertegenwoordiger, en het prototype, van de groep van de grijze of grauwe ganzen. Alle ganzen behoren samen met de eenden en zwanen tot de familie Anatidae. Tijdens de vogeltrek vliegen grauwe ganzen in een V-vorm, waarbij ze het bekende schor klinkende gak-gak roepen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Patrijs (Perdix perdix) is familie van de Fazant. Hij leeft in bloemrijke kanten vol met insecten. In de broedtijd worden veel nesten weggemaaid. Het is ook een rode lijstsoort. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Fazant (Phasianus colchicus)is hier ingevoerd door de Romeinen.Fazanten zijn in Europa zeer algemeen. Alleen in Portugal en Noorwegen komen ze niet voor. In de rest van Europa zijn ze het hele jaar door aanwezig. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Merel (Turdus merula) de bekende vogel, ziet men eigenlijk overal in tuinen. Broed al heel vroeg in het jaar (half maart) en hebben daarna al snel weer een nest met meer kans tot overleven omdat de rest van de soms wel 4 broedsel meer verborgen zit in de bladeren van de bomen en struiken. Eten alles, zelfs salamanders. Jonge vogels ziet men geregeld op de grond zitten omdat ze al na twee weken het nest verlaten en nog niet kunnen vliegen. Het is dan het beste om de vogel te laten zitten en niet mee te nemen omdat de ouder het jong toch komt voeren. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De koperwiek (Turdus iliacus) is een zangvogel uit de familie lijsters. Koperwieken komen in Nederland en België alleen om te overwinteren. Broeden doen ze in het hoge noorden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De grote lijster (Turdus viscivorus) is een van de grootste zangvogels uit de familie lijsters.De soort heeft grijsbruine vleugels met gevlekte borst. Hij zingt reeds aan het einde van de winter, wat voor weer het ook is, zittend in de top van een hoge boom, zoals een populier.

Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kramsvogel (Turdus pilaris) is een zangvogel uit de familie lijsters en is een echte trekvogels.De vogels nestelen in bomen in parken en loofbossen of op gebouwen. Ze meten van kop tot staart ongeveer 25 centimeter. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Beflijster (Turdus torquatus) ofwel Domineesvogel is een echte trekvogel. Op de borst hebben de veren lichte randen, daardoor lijkt het of de borst 'geschubd' is (zie plaatje). Het meest opvallend is een brede witte streep op de borst, de 'bef' Klik op foto voor meer info
Back to Top
Spreeuw (Sturnus vulgaris) pakt een mier tussen de snavel en strijkt ermee langs zijn veren, zodat het mierenzuur de insecten doden of verjagen. De spreeuwen die wij hier 's zomers zien, zitten 's winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich 's zomers noordelijker Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Bijeneter (Merops apiaster) is een vogel van ongeveer 28 centimeter en behoort tot de familie der bijeneters (Meropidaeis de laatste jaren een broedvogel in de buurt van Peijenbroek Wagtebeeke Belgische grens Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Oeverzwaluw (Riparia riparia) broed in steile oevers en zandafgravingen vlakbij het water. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Gierzwaluw (Apus apus) is eigenlijk geen zwaluw omdat hij anders vliegt. Hij doet alles in de lucht, behalve broeden. Hij is zelfs de enige vogel die in de lucht paart. Vliegt soms honderden kilometers om eten te halen. En komt altijd rond 30 april in Nederland. Kunnen niet op een tak zitten en wanneer ze toevallig op de grond belanden kunnen ze niet zelfstandig de lucht invliegen. Ze nestelen onder steile daken en laten zich uit het nest vallen zodat de wind onder hun vleugels komt. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)echt een vogel bij boerderijen, vangt ontzettend veel insecten weg. Gaat vaak niet samen met Kerkuilen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Huiszwaluw (Delichon urbicum) is een koloniebroeder, je ziet hem ook steeds minder omdat er geen of weinig daklijsten meer zijn. Ze maken hun nest dan onder de witte daklijsten. Soms zijn er wel mensen die al die uitwerpselen niet onder het raam of op de vensterbank willen hebben en bevestigen dan een plankje onder het nest voor de poep, met het gevolg dat daaronder weer een nest gemaakt wordt. Beter is om het plankje een paar centimeter van de muur te hangen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Pestvogel (Bombycilla garrulus) een echte invasievogel in de winter en gek op bessen. In de Middeleeuwen werd de vogel gezien als de brenger van de pest, omdat hij onregelmatig gezien werd. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De IJsvogel (Alcedo atthis)heeft eigenlijk een verkeerde naam, hij kan namelijk helemaal niet tegen de winter. De felle kleuren betekenen voor een roofvogel, blijf van mij af want ik smaak naar vis. Het stinkt namelijk enorm in de 1 meter lange tunnel naar het nest. In het nest worden de jongen gevoerd. Tijdens het voeren ontstaat er een soort carrousel. Het voldane jong schuift op zodat het hongerige jong naar voren schuift. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Blauwe reiger (Ardea cinerea) vist het liefst uit de vijvers, dit is namelijk een gemakkelijke prooi. Dit is te verhelpen door rond de vijver een zwarte draad te spannen zodat ze er tegenaan lopen. In een strenge winter sterft 70 % van de vogels omdat ze geen voedsel kunnen vinden. Eigenlijk hoort de vogel naar het zuiden te vliegen, maar door de zachte winters en bijvoeren is hij gebleven. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Roerdomp (Botaurus stellaris) is in paalhouding bijna niet te zien tussen het riet. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Aalscholver (Phalacrocorax carbo), broedt in de bomen en na verloop van een paar jaar sterven deze bomen vanwege de scherpe zure uitwerpselen van de vogels. De vogel staat ook altijd met de vleugels open om te drogen, omdat de vogel weinig vet heeft in zijn verenkleed en daardoor drijfnat wordt. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kraaien (Corvidae), Eksters (Pica pica) en Roeken (Corvus frugilegus), wij schelden er wel eens op omdat ze de jongen van de Merel of Zanglijster uit de nesten halen, maar het zijn wel nestbouwers. En verlaten nesten worden wel gebruikt door de roofvogels zoals Boomvalk, Buizerd en Ransuil. Bovendien haalt de Zwarte kraai schadelijke insecten uit de landbouwgrond dus zijn hier ook nog van nut. In januari lopen zij vaak op het strand langs de vloedlijn en vreten aan de aangespoelde dode dieren. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Roeken (Corvus frugilegus) en Kauwen (Corvus monedula) blijven bij dezelfde partner. Andere vogels moeten elk jaar opnieuw hun partner zoeken. Dit kan dezelfde zijn als het jaar daarvoor maar de vrouwtjes moeten opnieuw veroverd worden. Ze gebruiken vaak sigarettenpeuken of citroenresten i.p.v. mieren om de parasieten te doden of te verjagen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Vlaamsegaai (Garrulus glandarius) verbergt zoveel eikels of beukennootjes (hij kan er 6 tot 8 meenemen in zijn wangen) dat hij ze nooit allemaal kan terug vinden. Hierdoor krijgen de nootjes voldoende tijd om te ontkiemen en zo zorgt de Vlaamse gaai voor bos aanplant. Zij laten de mieren tussen de staart en veren kruipen om de parasieten te verjagen of te doden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Eksters (pica pica) bouwen hun nesten met een dakje erboven, hebben soms ook speelnesten en trekken soms de wol uit de schapen om hun nest te bekleden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Torenvalk (Falco tinnunculus)staat vaak langs de wegkant te bidden om zijn prooi te zoeken. Is een goede jager op Spreeuwen in boomgaarden. Tijdens controle’s van Torenvalkenkasten lagen er veel vleugels in van Spreeuwen. Hij kan ook vlak bij de invliegopening van de nestkast van de Kerkuil broeden. De één gaat overdag op jacht en de andere ’s nachts. Torenvalken hebben ook braakballen maar deze hebben zulke sterke maagsappen dat ze de botten verteren. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Het Smelleken (Falco columbarius) is de kleinste roofvogel van Europa. Hij vliegt lenig en snel. Het is tamelijk honkvast, maar past zich niettemin goed aan nieuwe omgevingen aan. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Boomvalk (Falco subbuteo)is een vogel die in de lucht lijkt op een Gierzwaluw, met zijn snelheid is hij ook in staat om zwaluwen in de lucht te grijpen en eet grote insecten zoals libellen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Sperwer (Accipiter nisus) kan tijdens het achtervolgen van de kleine zangvogels (die veel wendbaarder zijn dan de Sperwer) zich te pletter vliegen tegen een blinde muur. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Ransuilen (Asio otus) eten graag Veldmuizen. Zijn deze niet voorhanden dan gaan ze op jacht op de slaapplaatsen van de Mussen en Spreeuwen. De pluimen op hun kop zijn net als bij de Oehoe geen oortjes maar pluimpjes. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Kerkuil (Tyto alba)krijgt ongeveer 6 eieren die 2 dagen na elkaar worden gelegd. De uil gaat gelijk broeden dus de eieren komen ook na twee dagen uit, zodat het oudste jong veel groter is dan het jongste. In een tijd van voedsel schaarste of b.v. bij storm (Kerkuil jaagt op gehoor) dan wordt het jongste uiltje (uilskuiken) opgegeten, enz. Het vrouwtje leert de jongen hoe ze hun prooi moeten verslinden. Sterft het vrouwtje dan kan het zijn dat het mannetje voedsel blijft aanvoeren, maar dat de jongen toch omkomen van de honger. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Oehoe (Bubo bubo), de grootste uil, er zijn twee broedgevallen bekend in Nederland. De naam van de vogel heeft deze te danken aan zijn roepgeluid. Vooral in de late winter laat het mannetje zijn imposante "Oehoe"-roep horen. Er zijn veel verschillen in lichaamsgrootte tussen de beide seksen. Het mannetje wordt gemiddeld zo'n 60-64 cm hoog en heeft een spanwijdte van 155-159 cm. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Steenuil (Athene noctua), ook wel poepuul genoemd is op Walcheren uitgestorven. Het probleem is dat ze niet verder vliegen dan 5 km. Door het verdwijnen van de knotwilgen en houtwallen verdwijnt ook de Steenuil. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Buizerd (Buteo buteo) de meest voorkomende roofvogel in Nederland is in kleur van wit tot zwart. Jaagt het liefst bij de autosnelwegen want daar liggen de prooien langs de kant van de weg. Heeft ook braakballen. Braakballen zijn ook nodig om de spijsvertering op gang te helpen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Eidereend (Somateria mollissima) slikt de mossels en kokkels zo naar binnen, in de maag worden de schelpdieren gekraakt. In de winter zitten de volwassen mannetje in het Waddengebied en hier zitten de jonge mannetjes en de vrouwtjes. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Zilvermeeuwen (Larus argentatus)zijn eigenlijk de vuilnismannen onder de meeuwen. Ze vreten echt alles en je kunt ze ook zien trappelen op een grasveldje. Dit doen ze niet omdat ze koude voeten hebben maar om de wormen uit de grond te werken. Deze wormen denken namelijk dat er een mol aankomt. Ook vliegen ze met een mossel of krab in de lucht en laten deze dan vallen op de stenen om de schalen kapot te maken. Ze slikken echt alles in. In de broedkolonie zie je in de braakballen glas, plastic, krabbenschalen, mosselschelpen en zelfs de ijzeren uiteinde van de theeworstjes en ballen van zilverpapier. Aan de onderkant van de snavel heeft de Zilvermeeuw een fel rode kleur, hier tikken de jonge vogels tegen aan zodat de Zilvermeeuw zijn voedsel uitbraakt. Het duurt 3 jaar voordat de meeuwen het volwassen kleed krijgt. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) slikt met gemak een dodaars naar binnen. Het is de grootste soort, 74 cm lang, spanwijdte van ongeveer 1,5 meter. Volwassen vogels hebben een zwarte mantel. Jonge vogels zijn gespikkeld bruin en krijgen pas in het derde voorjaar hun zwarte mantel. De vogel komt voor in een groot gebied aan de kusten van de noordelijke Atlantische Oceaanen de Noordzee Klik op foto voor meer info
Back to Top
Bij de Jan van Gent (Morus bassanus of Sula bassana) duurt het 5 jaar voordat hij zijn volwassen kleed krijgt. Hij kan van een hoogte van 30 meter recht het water in duiken en komt dan tot 2 á 3 meter diep. Hij heeft tientallen luchtkussens onder de huid, die de lucht onderling verdelen om zo de klap op het water op te vangen. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Roodkeelduiker (Gavia stellata) is de kleinste zeeduiker soort. Roodkeelduikers overwinteren langs de Europese kusten van de Noordzee en de Atlantische Oceaan en langs de kusten van Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. 's Zomers trekken ze naar Scandinavië, IJsland en het noorden van Rusland. In Noord-Engeland en langs de Scandinavische kusten kunnen ze het hele jaar door gezien worden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) (Groootte Jager) heeft speciale neusbuisjes om het zout af te voeren. Hij broed pas na 7 jaar en legt maar 1 ei per jaar. Hij kan wel 25 jaar worden. De muffe muskusgeur hangt nog rond vogels die 100 jaar geleden zijn opgezet. De Belgen noemen hem ook wel vuilaard, omdat de vogel naar meeuwen spuugt die proberen zijn prooi af te pakken. Hierdoor raakt het verenkleed van de meeuw lek. Stormvogels blijven soms net als de Drieteenmeeuwen en de Dwergmeeuwen maandenlang op zee. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Futen familie (Podiceps cristatus) bestaan uit 5 vrijwel staartloze soorten. De Fuut is de grootste en de Dodaars de kleinste. De Dodaars kan in zijn geheel worden doorgeslikt door de Grote Mantelmeeuw. De bijnaam is dûkeloentje of Aegelzakje. De naam Aegelzakje werd gebruikt in de tijd van de voorladergeweren. De vogel werd gevild en dichtgenaaid. In de buidel werd tijdens de jacht de hagelkorrels in gedaan die droog bleven en licht ingevet door de huid. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Bergeenden (Tadorna tadorna) broeden in konijnenholen. Van de 14 eieren blijven er maar weinig over, doordat o.a. de Zilvermeeuw wel raad weet met zo’n jong. Na 8 weken verlaten de ouders hun jongen en wordt de taak overgenomen door “tante’s”. Dit zijn niet broedende vrouwtjes. De ouders vertrekken naar de Duitse Bocht om te ruien. Het hoofdvoedsel van de Bergeend bestaat uit wadslakjes. In één maag hebben ze al eens 3000 slakjes gevonden. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Zaagbekken (Mergus merganser) bestaan uit drie soorten. De Grote- (Mergus merganser en de Middelste zaagbek (Mergus serrator) en het Nonnetje (Mergellus albellus) Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Watersnip (Gallinago gallinago) wordt ook wel “hemelgeit” genoemd omdat hij een blatend geluid maakt.De watersnip komt voor in de gematigde gebieden van bijna alle werelddelen, behalve Australië Klik op foto voor meer info
Back to Top
Bij de Houtsnip (Scolopax rusticola) zit er in de schouder een heel hard veertje, het zogenaamde schildersveertje. Dit wordt echt gebruikt door kunstschilders. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Bij de Kemphaan (Philomachus pugnax) is geen één vogel gelijk getekend. Ze leveren toernooien op de baltsplaats om de rangorde vast te stellen. Hun voedsel bestaat uit insecten en larven. Het is in Nederland een ernstig bedreigde broedvogel die vroeger veel voorkwam in natte weilanden van laag-Nederland. Klik op foto voor meer info
Back to Top
Strandlopers en snippen (Scolopacidae) zijn een familie van vogels die de snippen, de ruiters, de wulpen, de grutto's en de strandlopers bevat. De familie telt 93 soorten(Scolopacidae) zijn er in veel soorten. Iedere soort heeft zijn eigen voedsel en andere snavel. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Scholekster (Haematopus ostralegus)kan drie soorten snavels hebben. De hamer-, beitel- en steeksnavel. De snavel groeit ongeveer 0,04 mm per dag. Wanneer er enkel maar zacht voedsel wordt gegeten kan de snavel krom en over elkaar groeien. Deze vogels sterven in de winter als eerste. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Tureluur (Tringa totanus) zoekt tussen de stenen op de strekdammetjes. In Nederland komen tureluurs het hele jaar voor. Het is een (nog steeds) talrijke broedvogel, verder zijn er grote aantallen doortrekkers en minder grote aantallen overwinteraars Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Wulp (Numenius arquata) zoekt naar krabbetjes onder de stenen of naar wormen in de grond. De vrouwtjes hebben een grotere snavel dan de mannetjes. Dit komt omdat de vrouwtjes voor het voedsel moeten zorgen en zo diep de grond in moeten gaan. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Steenloper (Arenaria interpres)is te vinden aan de steen- of rotskust. Hier zoekt hij tussen de stenen naar alles wat eetbaar is. In de winter wanneer er voedselschaarste is eet hij zelfs aangespoelde dieren. De Engelse benaming is “Turnstone”. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Groene specht (Picus viridis) heeft een hele lange kleverige tong, die hij gebruikt om de mieren uit de grond te halen. Hij roffelt weinig op de boom, maar zit meer op de grond. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Koekoek (Cuculus canorus) legt zijn eieren in het nest van een andere vogel. Vooral de Karekiet en Heggemus zijn de favorieten van de Koekoek. De Koekoek legt het ei in het nest en na 12 dagen wordt het jong geboren. Deze werkt de eieren of de jongen van de waardvogel eruit en zo krijgt het Koekoek jong al het voedsel. Soms is de Koekoek veel groter dan de waardvogel en moet de waardvogel op de rug van de Koekoek staan om hem te voeren. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De Beverrat of (nutria nutria)(Myocastor coypus) is de grootste rat die hier voorkomt. Hij leeft van planten en is een gevaar voor de delta. Hij is uit Zuid-Amerika afkomstig en hier ontsnapt en heeft zich in Limburg gevestigd. Nu komt hij al op Schouwen voor. Hij graaft enorme gangen en dit is weer net als de Bisamrat een gevaar voor het vee, wat in zo’n gang kan trappen en de benen breken. Ook kan de tractor van de boer erin zakken. Bovendien is het een gevaar voor de mens omdat ze rondworm bij zich dragen. Het bijzondere van de Beverrat is dat hij 6 tepels op de rug heeft om de jongen te zogen in het water. Klik op foto voor meer info
Back to Top
De muskusrat of bisamrat (Ondatra zibethicus) komt hier ook veel voor en is eigenlijk een verkleinde Beverrat. In de maanden maart heb ik heel wat Bisamratten op het strand van Walcheren gezien die verdronken waren door de sterke stoom van de Westerschelde. Dit waren allemaal mannetjes die waarschijnlijk op zoek waren naar een nieuw territorium. Er is zelfs al eens een loods geweest die er één heeft zien zitten op een stuk wrakhout. Klik op foto voor meer info


Visserijmuseum Breskens:    Jan Meulmeester

   Aalscholver (Phalacrocorax carbo) ,    Alken (Alcidae) ,    Bijeneter(Merops apiaster),    Beflijster (Turdus torquatus),    Bergeenden (Tadorna tadorna)    Beverrat of (nutria nutria)(Myocastor coypus)    Boerenzwaluw (Hirundo rustica),    Boomvalk (Falco subbuteo),    Blauwe reiger (Ardea cinerea) ,    Buizerd (Buteo buteo)    Eidereend (Somateria mollissima)    Ekster (pica pica),    Fitis (Phylloscopus trochilus,    Frater (Carduelis flavirostris) ,    Fuut(Podiceps cristatus)    Gele kwikstaart (Motacilla flava) ,    Gierzwaluw (Apus apus),    Grauwe Gans ((Anser anser),    Groene specht (Picus viridis)    Grote lijster (Turdus viscivorus),    Heggenmussen (Prunella modularis) ,    Houtsnip (Scolopax rusticola)    Huismussen (Passer domesticus) ,    Huiszwaluw (Delichon urbicum),    IJsvogel (Alcedo atthis) ,    Jan van Gent(Morus bassanus of Sula bassana)    Kerkuil (Tyto alba) ,    Kemphaan(Philomachus pugnax)    Kleinekarakiet (Acrocephalus scirpaceus),    Koekoek (Cuculus canorus)    Koolmees(Parus major) ,    Kuifleeuwerik (Galerida cristata),    Knobbelzwaan (Cygnus olor),    Kraaien (Corvidae,    Kraanvogel (Grus grus) ,    Kramsvogel (Turdus pilaris),    Koperwiek (Turdus iliacus),    Kruisbek (Loxia curvirostra) ,    Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)    Merel (Turdus merula),    Muskusrat of bisamrat (Ondatra zibethicus)    Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) (Grootte Jager)    Oehoe (Bubo bubo)    Oeverzwaluw (Riparia riparia),    Ooievaar (Ciconia ciconia),    Patrijs (Perdix perdix),    Papegaaiduiker (Fratercula arctica) ,    Pestvogel (Bombycilla garrulus) ,    Putter of Distelvink(Carduelis carduelis) ,    Ransuil (Asio otus) ,    Roeken (Corvus frugilegus),    Roerdomp (Botaurus stellaris) ,    Roodborst (Erithacus rubecula) ,    Roodkeelduiker (Gavia stellata)    Sijs(Carduelis spinus) ,    Scholekster (Haematopus ostralegus)    Sneeuwgorzen (Plectrophenax nivalis) ,    Smelleken (Falco columbarius),    Sperwer (Accipiter nisus),    Spreeuw (Sturnus vulgaris),    Strandlopers en snippen (Scolopacidae)    Steenloper (Arenaria interpres)    Steenuil (Athene noctua)    Torenvalk (Falco tinnunculus),    Tureluur (Tringa totanus)    Veldleeuwerik (Alauda arvensis),    Vlaamsegaai (Garrulus glandarius),    Vuurgoudhaantje(Regulus ignicapilla),    Watersnip (Gallinago gallinago)    Wilde zwaan (Cygnus cygnus of Cygnus musicus),    Wulp (Numenius arquata)    Zaagbekken (Mergus merganser)    Zeekoet (Uria aalge) ,    Zwartezeekoet, Cepphus grylle) ,    Zwartkop, (Sylvia atricapilla),    Zilvermeeuwen (Larus argentatus)